Farligt avfall-bilarna har fått nya färgglada dekaler och har nu också sällskap av en återbruksbil på sina stopp.

2024-03-19 | 2 min läsning
Farligt avfall-bilen får återbruks-sällskap
På måndag 25 mars kör Farligt avfall-bilarna igång för säsongen. Här kan du lämna färgrester, kemikalier, trasig småelektronik, lampor och annat farligt avfall.

Nytt för i år är att du också kan lämna in användbara saker till Lindras återbruksbilar som är med vid varje stopp.

– Det är många göteborgare som har fungerande eller trasiga elprylar liggandes hemma som har ett värde både ur ett återbruks- och ett materialåtervinningsperspektiv, så passa på att ta chansen att lämna dessa till återbruksbilen eller farligt avfall-bilen nu när de rullar i ditt område, uppmanar Anders Lisle, ansvarig för farligt avfall på Kretslopp och vatten.

Avfallet tas om hand på miljöriktigt sätt

Farligt avfall-bilarna kan bara ta emot mindre mängder farligt avfall, sådant besökarna kan bära till lastbilen. Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat måste lämnas in på en återvinningscentral.

– Farligt avfall-bilen kom till 2006 för att underlätta för göteborgare som har svårt att ta sig till en återvinningscentral, säger Anders Lisle,

När du lämnar in farligt avfall tas avfallet omhand på ett miljöriktigt sätt. Kemikalier oskadliggörs genom kontrollerad förbränning och metallen i förpackningar och elektronik återvinns.

Farligt avfall
  • Avfall som är en risk för hälsa och miljö.
  • Det kan vara frätande, toxiskt, explosivt, brandfarligt, cancerogent med mera
  • Förutom skadliga vätskor som färg, lösningsmedel, olja, tändvätska och andra kemikalier räknas även lampor, batterier, sprayburkar, brandvarnare och elektronik till farligt avfall.
  • Farligt avfall-bilarna börjar köra 25 mars och fortsätter hela våren

Läs mer:Prenumerera så du inte missar något nytt!