2024-03-28 | 3 min läsning

Romadagen firas i skolor och på stadsmuseet

Bosnia expressspelar på Bergsjöskolan.
2024-03-28 | 3 min läsning
Romadagen firas i skolor och på stadsmuseet
Måndag 8 april är det Internationella Romadagen. Det firas på stadsmuseet och på flera skolor runt om i Göteborg.

Internationella Romadagen arrangeras av Göteborgs stad i samråd med Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer. Även Romano Center i Väst finns på plats under firandet, som är öppet för alla.

Firandet 8 april börjar klockan 12.30 på Gustav Adolfs torg med traditionsenlig flagghissning och blomsterceremoni.

Foto: Showman

– Efter att vi hissat flaggan, sjungit och det varit tal, går vi till Lejontrappan och lägger blommor i vattnet. Det var en tradition i gamla Indien när romerna bodde där, och vi har haft ceremonin under flera år i Göteborg, säger Nuri Selim, som sitter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer, och har arbetat med att ta fram programmet.

Kortfilmer av unga romer

Dörrarna till Stadsmuseet öppnar klockan 13 och programmet inleds en halvtimme senare med tal av riksdagspolitikern Mariya Voyvodova (S) och Soraya Post från det romska rådet. Därefter blir det visning av kortfilmer som skapats av unga romer i projektet Unga röster.

– Vi hoppas att det kommer många ungdomar och tar del av dessa, säger Nuri Selim.

En av fem nationella minoriteter

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och romernas språk romani chib är ett av våra nationella minoritetsspråk. Inom den nationella minoriteten romer finns fler olika grupper som har olika språk/ varieteter och kultur.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet och först på 60-talet fick romska barn börja gå i svensk skola efter en lång kamp om att få samma rättigheter till utbildning.

Den svenska minoritetspolitiken ska ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka möjligheterna till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Göteborgs Stad har en plan som stöttar, stärker och skyddar de nationella minoriteterna.

Läs mer: Göteborgs Stad – Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Det blir även musik i form av Balkanbrass med Balkan Trubaci Skandinavija, och ett panelsamtal om synlighet av romsk historia, liv och kultur på stadens kulturinstitutioner.

– Årets tema för Romadagen är den romska kulturen. I samtalet kommer vi att prata om hur man kan skapa mer plats för den i staden. Det är viktigt att väcka en sådan debatt. Det är avgörande för att det ska finnas en plattform där romer visar sin kultur. Vi i romska rådet tycker att den romska kulturen syns väldigt dåligt i Göteborg.

Skapa romsk flagga

Nuri Selim – som även är kapellmästare i det romska bandet Svarta Safirer och ordförande i den romska kulturföreningen med samma namn – gör sin andra period i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Hans uppfattning är att det fanns mer plats för den romska kulturen i staden när rådet startades 2012, men att kulturen därefter har försvunnit mer och mer från kulturinstitutionerna.

– Jag jobbade på Stadsmuseet när utställningen Vi är romer visades. Det projektet öppnade verkligen dörren och lät folk möta den romska kulturen, vilket förändrade stereotypen.

Det bjuds även på fika under dagen och de yngre besökarna får möjlighet att skapa sin egen romska flagga i muséets foajé.

Uppmärksammas på skolor

Nuri Selim jobbar också som musiklärare på Gärdsåsskolan, vilket är en av Göteborgs Stads skolor där Internationella Romadagen firas.

– Vi brukar bjuda barnen på fika, spela romsk musik, och prata om den romska flaggan och vad den betyder. Vi hissar flaggan och spelar nationalsången.

Bergsjöskolan uppmärksammar dagen med information, musik av Bosnia Express och gulashsoppa. Dessutom bjuder flera grundskolor eleverna på romsk gulasch i bamba och förskoleförvaltningen serverar romsk mat på Göteborgs Stads alla förskolor.Prenumerera så du inte missar något nytt!